W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Październik 2022

XML

Treść

W dniach od 17.10.2022r. do 18.10.2022r., (poniedziałek godz. 9:00-15:00; wtorek godz. 8:00-14:00) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach będzie wydawał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  Podprogram 2021 .

Artykuły żywnościowe wydawane będą w budynku Szkoły Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach przy ulicy Szkolnej 1. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni tut. Ośrodka pod numerem tel. (59) 857-63-59.

UWAGA: OGRANICZONA ILOŚĆ PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH 

Bardzo prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się po odbiór paczek żywnościowych ze względu na ograniczoną liczbę artykułów. Wydawanie zakończy się z chwilą wydania ostatnich produktów. Odbiór żywności będzie możliwy wyłącznie w wyżej wymienionych dniach. Po tym terminie artykuły żywnościowe nie będą wydawane.

Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.:

  • spełnienie kryterium określonego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia  12.03.2004r. z późn. zm. – Pomocy społecznej udziela się z osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.
  • pomoc żywnościowa dla uchodźców z Ukrainy przyznawana jest na podstawie art. 33 ust. 1-2  Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r.
  • dochód nie może przekroczyć 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i 
    1. 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji artykułów spożywczych do Banku Żywności w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76 – 200 Słupsk lub Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Logo programu Pomoc Żywnościowa