W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzula Informacyjna

XML

Treść

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kępicach, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice

Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępicach jest:
Piotr Szumko; e-mail: iodo@opskepice.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Realizacji obowiązków wynikających na podstawie;

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 5. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 6. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 7. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 8. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 9. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 10. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 11. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 12. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 13. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 14. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 15. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 16. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 17. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 18. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 19. Uchwały NR XLIV/389/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinne Kępice” wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kępice,
 20. ustawy z dnia 17 grudnia 2021o dodatku osłonowym,
 21. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r o dodatku węglowym,

Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty uprawnione do kontroli Ośrodka, organy właściwe w administracyjnym toku instancji, inne organy administracji publicznej 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną; tj. niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 niniejszego obowiązku informacyjnego oraz w celu archiwizowania danych lub w celu dochodzeniu i obrony przed roszczeniami
Posiada Pani/Pan prawo do złożenia wniosku o: dostęp do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem przyznania świadczeń. Jest Pan/Pani zobowiązana/y do podania danych określonych w w/w ustawach, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.